Stručně řečeno, z rovnakého důvodu, proč máte rádi kreslení, barvení, vrtání a vyřezávání, pískování, keramiku, lepení, fotografování nebo společenské hry - jedním slovem: zábava.


Plastelína zlepšuje manuální dovednosti. Není žádným tajemstvím, že detailní tvorby

zkouší- ​​a postupem času zlepšují - manuální dovednosti dětí. Jemné pohyby se stanou jednoduchší a vytvořená zoologická zahrada, budova nebo jakékoliv umelecké dílo se bude

čím dál, tím více podobat skutečnosti. V neposlední řadě je vývoj jemných motorických

pohybů jednou ze základných podmínek pro školskou způsobilost, proto je důležité se s

nimi zabývat již v předškolském věku.


Plastelína zlepšuje kreativitu. Díky neustálemu používaní představivosti a myšlenek děti

vymýšlí čim dál, tím více odvážných a komplexných věcí, které se následně také snaží

vytvářet. Rovněž jako u kreslení je mnohokrát lepší neklást meze jejich představivosti; v důsledku

toho může jejich tvořivosti skutečně narást křídla, a budou vytvářet kreativní a originální díla.


Plastelína zlepšuje schopnost pozorování. Děti se od rodičůnebo starších sourozenců naučí

různé techniky (zaokrouhlování, kroutění) potřebné během hry s plastelínou. Jejich schopnost

pozorování se také posilní, pokud budou chtít vytvářet zvířatká nebo tvary znázorněné v různých

knihách, poněvadž není jedno, zda se malé koťátko podobá spíš na leva. Pravidelním zkoušením

můžou tuto dovědnost lehce osvojit, a tvořby se budou čím dál, tím více podobat na věci,

které dětí vidí nebo si představují.


Plastelína zlepšuje koordinaci očí a ruk. Vnímání očima a koordinace pohybu ruk sehráva

velmi důležitou roli ve vývoji dětí. Tato základní dovednost je

také předpokladem pro psaní a čtení, poněvadž dítě dovede psát mezi dvomi řádkami pouze

tehdy, kdy dovede sledovat pohyb svých ruk, a zárověň se dívat na text, který píše.

Adekvátní vývoj koordinace očí a ruk je vzrušujíci

a nepostrádatelný procesk tomu poskytuje hra s plastelínou výborný podklad.


Plastelína usnadňuje seznámit se s formami, a zlepšuje prostorovou tvořivost. Zatímco

křeslení se uskutečňuje pouze v rovině, plastelína nabízí zcela novou dimenzi: usnadňuje

pochopení prostorových forem a tvarů. Pomocí plastelíny děti lépe pochopí kulaté, obdélníkové i

čtverečné formy, a používáním zpomenutých tradičných forem mohou vnést do svých výtvorů

mnoho novinek.

Frutti Gyurmagyártógyártó Ltd. Adresa / doručovací adresa provozovatele: maďarsko 8372 Cserszegtomaj, Fehér köz 2. DIČ: 26588294-2-20 EU VAT: HU26588294I IČO: 26588294-3240-113-01