PROJEKTOVÉ VÝZVY

Projektové výzvy pro školy, mateřské školy, samosprávy, nadace a tábory!

2021 "Jeseň"

Lhůta k předkládání nabídek:

01.10.2021 - 30.11.2021.

Vyhlašovatel projektu: Svět Plastelíny CZ

Účel projektu: Podpora institucí a organizací, které kladou důraz na využívání kreatívnych her ve své každodenní práci s dětmi.

Okruh oprávněných ucházečů: Školy, mateřské školy, základní školy (včetně jejich členských institucí) dále nadace, sdružení, samosprávy a tábory, které aktivně působí v oblastech tvořivé dětské aktivity, jsou oprávněné předkládat své žádosti.

Forma podpory: Žadatelé se můžou ucházet o Giga balení plastelíny (8,4 kg/10 barev). Jeden žadatel se může ucházet maximálně o 6 balení, t. j. maximálně o 50,4 kg plastelíny. (Pokud máte zájem ucházet se o větší množství, tuto skutečnost prosíme uvést v rubrice "Poznámky".)

Jedno balení obsahuje 3 x 2,8 kg, celkově 8,4 kg plastelíny. Každé 2,8 kg balení obsahuje 10 barev.

Celkem podporujeme 450 balení, a to následovně:

- 100% - 50 balení (0 Kč/8,4 kg)

- 75% - 100 balení (710 Kč/8,4 kg)

- 65% - 150 balení (996 Kč/8,4 kg)

- 55% - 150 balení (1280 Kč/8,4 kg)

Účast v soutěži je bezplatná. Předkládáním nabídeknákupná povinnost nevzniká. 

Účast v soutěži je bezplatná. Předkládáním nabídeknákupná povinnost nevzniká.

Vyhodnocení soutěže: 

do 6-12 dní po průběžném předkládání nabídek

Celková výška poskytované podpory: 822,380.- Kč

Pozor!

Všechny žadatele budeme písemně informovat o výsledcích soutěže, jakož io výši získané podpory. Přepravní náklady netvoří součást výzvy (150 Kč /8,4kg kilogramové balení).

Další naše výrobky najděte na stránkach našeho internetového obchodu.

Další informace: vyzva@svetplasteliny.cz