VÍCE INFORMACÍ

O plastelíně:

 • Naše plastelína je v souladu se všemi požadavky relevantních právních předpisů Evropské unie o výrobě hraček. Obsahuje výlučně přírodní materiály. Nevhodné pro děti do 3 let kvůli nebezpečí udušení.

 • Jemná, voňavá plastelína, která se na vzduchu vysušuje. Vyvinutá speciálně pro účely hry.

 • Plastelínu je potřebné chránit před účinky stálého přívodu vzduchu, skladovat ji v nádobě nebo sáčku. Plastelína se na vzduchu vysušuje a pokazí.

 • Pokud je balení poškozené během přepravy, touto zkutečnost je potřebné bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na adrese zákaznického servisu.

O soutěži:


 • Účastnit se může každá instituce, která poskytuje kreativní vzdělávání nebo volnočasové aktivity pro děti, dospělé nebo znevýhodněné osoby.

 • Během soutěže účastníky nezavazují žádné jiné podmínky účasti nebo dodatečné závazky.

 • Účast v soutěži nezakládá povinnosti účastníků, resp. dodatečnou povinnost účasti nebo nákupu.

 • Nabídky vyhodnocujeme dle pořadí doručení. Každého účastníka písemně informujeme o vyhodnocení nabídky.

 • Podané a vyhodnocené nabídky je možné měnit. V tomto případě je údaje potřebné znovu podat přes príslušný odkaz; obsah nabídky s předešlým identifikačním číslem ztrácí platnost, a vytváří se nový obsah nabídky. V každém případě platí, že k jedné instituci může být přiražené pouze jedno identifikační číslo.

 • Případní vlastní náklady během soutěže může financovat, resp. uhrázet i soukromá osoba; v každém případe však platí, že příjemcem soutěžné podpory může být pouze instituce.

 • Během vyhodnocení soutěže každý účastník obdrží dokument, který obsahuje následující údaje: údaje žadatele, žádaný objem plastelíny, získaná podpora, splatní suma vlastních nákladů.

 • Přeprava není zahrnutá v soutěži, její cenu je v každém případě potřebné uhradit. Náklady na přepravu se mohou odlišovat; její částka se v každém případě uvádí na dokumentu o vyhodnocení soutěže.

 • Základním cílem soutěže je poskytnout velké množství plastelíny institucím, které jsou odkázané na pomoc. Bohužel tento cíl není možné ve všech případech splnit celkem zdarma, budeme se však snažit poskytnout podporu pro všechny za účelem levnějšího obstarání plastelíny v porovnání s nákupem v obchodě za trhovou cenu.

Pro partnery:

Přihlášky obchodních partnerů jsou vítané. Prosíme uvést následující údaje:

Partneři soutěže.

Vítáme přihlášky institucí, nadací a soukromých osob, které mají zájem podpořit nás během projektu plastelíny, a v našem cílu poskytnou plastelínu co nejvíc školám, mateřským školám a jiným osobám.

V případe zájmu podpořit projekt plastelíny Vás prosíme, aby jste uvedli následující údaje:

hello@svetplasteliny.cz